สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกัน

สหรัฐอเมริกาได้เริ่มทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ติดเชื้อ coronavirus ที่แท้จริงโดยใช้การทดสอบย้อนหลังตามรายงาน
การทดสอบใหม่นั้นใช้การสำรวจทางเซรุ่มวิทยาซึ่งแตกต่างจากการตรวจทางจมูกที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีใครบางคนมีไวรัสในปัจจุบัน แต่กลับมองหาว่ามีแอนติบอดีบางตัวอยู่ในเลือดหรือไม่

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นต่อสู้แล้วหายจากอาการป่วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยแสดงอาการก็ตามการทดสอบเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อคการปลดล็อคอย่างช้าๆโดยให้ผู้ที่ได้รับการพิสูจน์ภูมิคุ้มกันเพื่อกลับเข้าสู่สังคม เราเพิ่งเริ่มทำการทดสอบและเราจะรายงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ครั้งแรกในตัวอย่างเลือดจากคนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยจากฮอตสปอตของ coronavirus ของประเทศ, ที่สองเป็นการสำรวจระดับชาติจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศ, และครั้งที่สาม