อิเล็กทรอนิกส์ได้นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพของประชากร

อิเล็กทรอนิกส์ได้นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพของประชากร แต่ความล้มเหลวนั้นถูกตำหนิเนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมในการออกแบบและการใช้งานจากผู้ที่ใช้งานจริงทุกวันแพทย์ต้องการให้แน่ใจว่าเสียงของเวชศาสตร์ครอบครัวนั้นขยายเมื่อ AI วิวัฒนาการขึ้นไม่มีใครถามพลังและความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ เครื่องสามารถรวบรวมแหล่งข้อมูลมากมาย

การถ่ายภาพห้องปฏิบัติการข้อมูลจากการเข้าชมครั้งก่อนบนแผนภูมิของผู้ป่วยเร็วกว่ามนุษย์สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลและตรวจสอบผู้ป่วยระหว่างการเยี่ยมสำนักงาน แต่ด้วยคำแนะนำจากหลักฐานจากแพทย์ที่อยู่ในแนวหน้าของการดูแลผู้ป่วยเท่านั้นที่ AI จะสามารถยกระดับการปฏิบัติของเวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่างแท้จริง คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการแพทย์ความสัมพันธ์ส่วนตัวและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในเวลาเดียวกัน คอมพิวเตอร์สามารถอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และทำให้เวลากับผู้ป่วยมีความหมายมากขึ้น แต่ก่อนอื่นเราต้องตระหนักว่าคอมพิวเตอร์เป็นพันธมิตรของเราและไม่ใช่ศัตรูของเรา