Category: สุขภาพ

สุขภาพดี : แนะวิธีดูอาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบ

สุขภาพดี : แนะวิธีดูอาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบ อาจมีอาการคล้ายกับปัญหาสุขภาพอื่นๆ และเป็นได้ทุกเพศทุกวัย ระวังไม่ให้ติดเชื้อหรือเกิดบาดแผลเพื่อป้องกัน

เลือกความคุ้มครองของประกันสุขภาพที่เหมาะสม

เลือกความคุ้มครองของประกันสุขภาพที่เหมาะสม ความคุ้มครองที่สูงจะมาพร้อมกับค่าเบี้ยประกันภัยที่สูง ดังนั้น การทำงบประมาณรายรับรายจ่าย เพื่อประมาณการค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับการโอนความเสี่ยง โดยควรศึกษารายละเอียด ดังนี้