บุคคลทั่วไปที่ตรวจหา covid-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง

บุคคลทั่วไปที่ตรวจหา covid-19 ฟรี ได้กรณีใดบ้าง กรณีที่ 1 การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 แล้วผลปรากฎว่า เป็นผลบวก นั่นคือ พบว่ามีการติดเชื้อ ก็จะเข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการตรวจหาเชื้อ และรับการรักษาฟรี ทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชน ก็ตาม

เชื้อไวรัส COVID-19 คือ ??

เชื้อไวรัส COVID-19 คือ ?? เพราะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มแพร่กระจายกันในหลายจังหวัด โดยนอกจากการดูแลตัวเองแล้ว เราควรดูแลและทำความสะอาดบ้านอย่างถูกวิธี เพราะไวรัสโควิดเมื่อเกาะที่วัสดุต่างๆ สามารถอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง แต่..เจ้าไวรัสตัวนี้ก็มีจุดอ่อน แค่เราหมั่นเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ บ้านเราก็จะปลอดภัยจากเชื้อโรค และป้องกันคนที่เรารักได้อีกด้วย